Only Friends Foundation

Only Friends Foundation

Scroll down for Dutch

Only Friends Foundation

Trident Container Leasing B.V. has been donating to the Only Friends Foundation for years and is very proud of it. Only Friends is located in a prime location in Amsterdam North where anyone with a physical, mental disability or chronic illness can come and exercise. For these athletes Only Friends offers dozens of different sports. This way everyone can practice their sport with great pleasure.

What is the goal of Sports Club Only Friends?

Only Friends wants to offer athletes with a disability the opportunity to exercise well organized in a safe and trusted environment, so that the quality of life of everyone with a disability can be significantly increased.

Why is Trident sponsor / donor of Only Friends?

The general director and owner of Trident, Rogier Vervoort, finds supporting social projects very important. A few years ago, Rogier was allowed to participate and help with Only Friends. “I was very impressed by founder Dennis Gebbink, his son Myron, his employees and his volunteers and especially how they guide and support these athletes with such passion, fun and enthusiasm,” says Rogier Vervoort.

What else does Trident do for Only Friends besides donating?

Rogier plays soccer on an amateur basis with the veteran team of the soccer club Meteoor in Amsterdam Noord. With his team and some friends and family, he plays twice a year against the first team of Only Friends. Rogier also tries to mobilize other companies to become donors.

Where is Only Friends?

With the Friendship Sports Center in Amsterdam Noord, founder Dennis Gebbink has managed to set up a very beautiful and ultramodern sports center where more than 800 children with a disability can already practice their sport.

Is this the only location?

Over the years, several people from the country have come into contact with Only Friends. This has led to the opening of several locations in Utrecht, Doetinchem, Landgraaf, Rijssen and Eindhoven, among others.

Are there any dreams or ambitions?

With his Rotterdam roots, Rogier has a dream and an ambition to one day be able to contribute to a Only Friends Rotterdam. “Who knows, just like Feyenoord – Ajax, there will be a classic match between Only Friends Amsterdam and Only Friends Rotterdam in a sold-out Kuip and / or Arena. And then of course I am for Only Friends Rotterdam, ”says Rogier with a laugh.

club

Stichting Only Friends

Trident Container Leasing B.V. doneert al jarenlang aan Sportclub Only Friends en is daar erg trots op. Sportclub Only Friends is gevestigd op een toplocatie in Amsterdam Noord waar iedereen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of chronische ziekte kan komen sporten. Voor deze sporters biedt Only Friends tientallen verschillende sporten aan, zodat een ieder zijn voorkeurssport met veel plezier kan uitoefenen.

Wat is de doelstelling van Sportclub Only Friends?

Only Friends wil sporters met een beperking de mogelijkheid bieden om in een veilige en vertrouwde omgeving goed georganiseerd te kunnen sporten, zodat de kwaliteit van leven van iedereen met een beperking aanmerkelijk kan worden verhoogd.

Waarom is Trident sponsor/donateur van Only Friends?

De algemeen directeur en tevens eigenaar van Trident, Rogier Vervoort, vindt het ondersteunen van maatschappelijke projecten heel erg belangrijk. Rogier heeft een aantal jaren geleden een keertje een middag mee mogen sporten en helpen bij Only Friends. “Ik was heel erg onder de indruk geraakt van oprichter Dennis Gebbink, zijn zoon Myron, zijn medewerkers en zijn vrijwilligers en dan vooral hoe zij met zo’n mega grote passie en met zo’n mega veel plezier en enthousiasme deze sporters begeleiden en ondersteunen,” aldus Rogier Vervoort.

Wat doet Trident nog meer voor Only Friends behalve doneren?

Rogier speelt nog steeds voetbal op amateur basis bij het veteranenelftal van voetbal vereniging Meteoor in Amsterdam Noord. Met zijn elftal en wat vrienden en familie speelt hij 2 keer per jaar tegen het eerste elftal van Only Friends. Daarnaast probeert Rogier ook andere bedrijven te mobiliseren tot een donateurschap.

Waar zit Only Friends?

Oprichter Dennis Gebbink heeft met het Friendship Sports Centre in Amsterdam Noord een heel mooi en hypermodern sportcentrum weten neer te zetten waar nu al ruim 800 kinderen met een beperking hun sport kunnen uitoefenen.

Is dit de enige locatie?

Er zijn in de loop der jaren meerdere mensen uit het land op een hele enthousiaste manier met Only Friends in aanraking gekomen.
Dat heeft geleidt tot het openen van meerdere locaties in onder andere Utrecht, Doetinchem, Landgraaf, Rijssen en Eindhoven.

Zijn er nog dromen of ambities?

Met zijn Rotterdamse “roots” heeft Rogier een droom en een ambitie om ooit ook een steentje te mogen bijdragen aan een mogelijke oprichting van Only Friends Rotterdam. “Wie weet komt er dan net als Feyenoord – Ajax een mooie klassieker tussen Only Friends Amsterdam en Only Friends Rotterdam in een uitverkochte Kuip en/of Arena. En dan ben ik natuurlijk wel voor Only Friends Rotterdam,” zegt Rogier lachend.